Audit committee

Mah Seong Kung (Chairman)
Loh Eu Tse Derek
Wong Loke Tan

 

Remuneration committee

Loh Eu Tse Derek (Chairman)
Wong Loke Tan
Mah Seong Kung
Chu Chee Keong

 

Nomination committee

Wong Loke Tan (Chairman)
Mah Seong Kung
Loh Eu Tse Derek

 

Internal Control committee

Loh Eu Tse Derek (Chairman)
Chu Chee Keong
Cui Kewei Joshua